Komentarze Jacka Maliszewskiego, Głównego Ekonomisty Alpha Financial Services Sp. z o.o.
Jacek Maliszewski
RSS


Kategorie: Wszystkie | Komentarze
RSS
czwartek, 11 czerwca 2009

Jako zwolennik analizy technicznej opartej o dłuższy horyzont czasowy, zwykle ignoruję sygnały płynące z wykresów obserwacji dziennych.

Natomiast wykresy obserwacji tygodniowych bardzo często dają dobre sygnały - nawet na tak sterowanym rynku jakim jest rynek Złotego.

Poniżej wykres Euro-Złoty oparty na świecach tygodniowych:

Proszę zwrócić uwagę, iż MACD (wskaźnik statystyczny obrazujący kierunek trendu dominującego) wskazuje nam na występowanie obecnie trendu spadkowego w średnim (3-12 miesięcy) okresie.

Oscylator zaś (dolny wykres) powoli zbliża się do strefy wykupienia - co jest oznaką zbliżającego się końca korekty wzrostowej.

Teraz ważne jest to, by kurs Eur/Pln przez najbliższe dwa tygodnie nie wybił się powyżej 4,60, gdyż zanegowałoby to sygnał do gry na umocnienie Złotego i sprowokowało inwestorów do zamykania swych pozycji w naszej walucie.

Jeśli przez najbliższe dwa tygodnie rynek utrzyma się poniżej 4,60, pojawi nam się bardzo silny sygnał do gry na umocnienie Złotego w średnim horyzoncie. To zaś może sprowokować sporą grupę ostrożnych inwestorów (którzy do tej pory przyglądają się rynkowi stojąc z boku) do dołączenia do trwającego trendu umacniania Złotego.

Najbliższe dwa tygodnie będą więc kluczowe.

W przyszłym tygodniu poznamy bilans handlowy Polski za kwiecień. Po lutowej i marcowej nadwyżce handlowej możemy mieć do czynienia z trzecim z rzędu miesiącem dodatnich przepływów pieniężnych do Polski.

Byłaby to bardzo dobra informacja. Czekamy na dane w przyszłym tygodniu.

00:50, jacek.maliszewski
Link Komentarze (5) »